define( 'WPCACHEHOME', '/home/jukeboxh/public_html/dkvdecorridor.nl/wp-content/plugins/wp-super-cache/' ); Maatschappelijke stage

Maatschappelijke stage

Wat is een maatschappelijke stage?

De maatschappelijke stage is een initiatief vanuit de overheid. Leerlingen van het voortgezet onderwijs zijn de komende jaren verplicht om vrijwilligerswerk te verrichten gedurende hun schoolloopbaan. De stage kan op verschillende manieren bijdragen aan de ontwikkeling van de leerling. Naast maatschappelijk bewustzijn en het doen van vrijwilligerstaken draagt het bij aan de persoonlijke ontwikkeling van jongeren.

 

Wat houdt een maatschappelijke stage in?

Verspreid over de periode van het voortgezet onderwijs moeten leerlingen in totaal 72 uur besteden aan maatschappelijke stages. De stage kan uitgevoerd worden op verschillende terreinen. In de zorg, bij welzijn, cultuur, milieu, maar ook bij de sport. De maatschappelijke stage komt niet in de plaats van de beroepsgerichte stage.

Heel veel klussen bij onze korfbalvereniging zijn geschikt voor een maatschappelijke stage. De stage kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Sommige scholen kiezen voor een uitvoering in de vorm van een projectweek, maar er zijn ook mogelijkheden om de stage over een langere periode uit te smeren. In overleg met de stagebegeleider van school en de jongere is er veel mogelijk.

 

Wat doet de club?

Afhankelijk van de taak, die de leerling uitvoert, en het niveau van de leerling wordt de begeleiding bepaald. Voor de jongere zal voor één aanspreekpunt worden gezorgd. Vanuit de school of de organisatie, die de leerling aan een stageplek helpt, zal aangegeven worden wat er verwacht wordt van de club en de begeleider.

 

Welke taken komen in aanmerking?

Welke taken in aanmerking komen, is voor een deel afhankelijk van de opzet en uitvoering van de maatschappelijke stage door de school. Bij een stage van één week (aansluitende dagen) zal de taak anders zijn dan bij een stage, die verspreid is over meerdere weken. Ook een stage overdag zal tot andere taken leiden dan bij een stage in de avonduren. Ook hier zijn tal van varianten denkbaar. Bij het invullen van de taken is het verstandig rekening te houden met wat de leerling wil.

 

Stagemogelijkheden

 • Assisteren bij trainingen en/of wedstrijden;
 • Assisteren bij organisatie evenementen;
 • Fluiten van wedstrijden;
 • Schoonmaken clubhuis;
 • Werkzaamheden voor de kantine, helpen in de kantine;
 • Onderhoud materiaal, kantine;
 • Website, pr, fotograaf voor de site;
 • Diensten op wedstrijddagen, bijvoorbeeld ontvangst scheidsrechters, velddienst;
 • Meewerken, meedenken in commissies;
 • Deelnemen aan ledenwerfacties;
 • Kampcommissie;
 • Deelnemen aan inzamelingsacties;
 • Lotenverkoop;
 • …….

 

Wil je meer weten?

Op www.samenlevenkunjeleren.nl worden alle facetten van maatschappelijke stages besproken.

Wil je graag stage lopen bij onze vereniging, neem dan contact op met een van de bestuursleden via bestuur@dkvdecorridor.nl.

Lees meer